Mobil: 906 68 655

Kontakt oss
  • * = nødvendig informasjon

  • (*)
  • (*)
  • (*)

Malermester Karl Tore Mikalsen AS

 

Postadresse
Postboks 1839 Vika
0123 Oslo

 

Besøksadresse
Beddingen 20
0250 Oslo

 

Tlf: 22 17 46 94
Mobil: 906 68 655